מוצרים לתעשייה ומעבדות

http://www.avir.co.il/%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d/
מפוחים